Środa, 17 lipca 2019 r.
 Imieniny: Aleksego, Bogdana
 STRONA GŁÓWNA
 INFORMACJA TURYSTYCZNA
 O Międzylesiu (trochę historii)
 O gminie...
 Nie TYLKO dla TURYSTY
 Opłaty za korzystanie z usług GCI
 Regulamin GCI
 Centrum Informacji Młodzieżowej we Wrocławiu - LOKALNY PUNKT W MIĘDZYLESIU !!!
 EURODESK
 Ważne adresy WWW
Dofinansowane przez
Ministerstwo Gospodarki
i Pracy
w ramach
Programu Aktywizacji
Zawodowej Absolwentów
"Pierwsza Praca"
Stronę odwiedzilo:
781 osób
 • Regulamin GCI

  1. Usługi GCI przeznaczone są dla wszystkich mieszkańców gminy Międzylesie poszukujących pracy.

  2. Korzystanie z usług GCI wymaga wpisania się do ewidencji użytkowników.

  3. Stanowiska komputerowe udostępniane są tylko w obecności instruktora i po uzyskaniu jego zgody.

  4. Przy jednym stanowisku komputerowym nie mogą przebywać więcej niż 2 osoby.

  5. Wszelkie zmiany na twardym dysku (zapisywanie i usuwanie plików) są niedopuszczalne.

  6. Instruktor może wyznaczyć ograniczenia czasowe dotyczące korzystania ze sprzętu komputerowego.

  7. Zabrania się przeglądania stron internetowych o treściach szkodliwych społecznie.  

  8. Zabrania się korzystania ze sprzętu komputerowego podczas prowadzonych szkoleń i zajęć.

  9. Zakończenie pracy przy komuterze należy zgłosić instruktorowi przed opuszczeniem stanowiska.

  10. Wszelkie urządzenia biurowe znajdujące się w GCI obsługuje wyłącznie instruktor.

  11. W GCI obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz wstepu pod wpływem alkoholu.

  12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu GCI.

  13. Niestosowanie się do Regulaminu może skutkować wykluczeniem z możliwości korzystania z usług GCI.

  14. W Centrum i Punkcie do dyspozycji użytkowników dostępna jest sieć internetowa do korzystania pod nadzorem instruktora.